บัญชียาสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน

บัญชียาเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งถูกกำหนดให้มีในสถานที่ขายยาแผนปัจุจุบัน ตามหลักการแล้วมีไว้เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ติดตามตรวจสอบการกระจายยา ควบคุมการขายยาแต่ละประเภท แม้ว่าในทางปฏิบัติจะไม่เคยได้ใช้งานข้อมูลในรายงานด้านนี้อย่างจริงจัง แต่การทำบัญชียากลับเป็นภาระยุ่งยากและเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ร้านถูกปรับอยู่บ่อยครั้ง

อ่านต่อได้ที่ http://rparun.blogspot.com/2013/07/listofdrugsboughtorsold.html

rx3

Leave a Reply