%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-4

1474170013043_1

QR CODE ชมรมฯ , Line ID = @cperxchon

 

ยินดีต้อนรับ

สมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีทุกท่าน เข้้าร่วมการประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

การเปิดรับสมัคร (จะแจ้งให้ทราบทาง line @cperxchon ครับ)

### ณ.โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

บางแสน จ.ชลบุรี ### 

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.15 น.