%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-4

1474170013043_1

QR CODE ชมรมฯ , Line ID = @cperxchon

 

ยินดีต้อนรับ

สมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีทุกท่าน เข้้าร่วมการประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม (กรุณารอรับแจ้งทาง line@)

  ห้องประชุมโรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท

ต.บางพระ อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 16.15 น.